Redakcja Adres redakcji:CarTests.pl
ul. Sikorskiego 3/29
95-040 Koluszki,
e-mail: redakcja@cartests.pl Redaktor naczelny:Michał Śniadek
Zespół:Albert "Albi" Sobczak
Dawid Bińkowski
Paulina Strzelecka
Radosław Klata
Korekta:Paulina Strzelecka
Fotografia:Michał Ostrowski
Zasłużeni:Wojciech Śniadek [*]
Bartłomiej Spałek
Dominik Sowiński
Jakub Durżyński
Mateusz Adamczyk
Sylwia Najder
Reklama:e-mail: michal.sniadek@cartests.pl